Um dhia Afuera du tempo / Josefina Zuain

  Y es que habindolo sabido aprés meu levantada, eu pensó que si estem era um dia ofuera du tempo, entons, moito probalbmete sería moito dificil …